Historie Sboru

Založení a počátky činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Budňanech pod Karlštejnem

Na den 1. května 1898 svolali pánové Ferdinand Strach a Václav Roztočil do hostince pana Kráfnetra ustavující schůzi pro zřízení hasičského sboru v Budňanech. 22 účastníků zvolilo 20 hlasy předsedou pana Ferdinanda Stracha, 15 hlasy pana Čeňka Rešla velitelem a podvelitelem pana Karla Bumbu. Tím vznikl v Budňanech pod Karlštejnem nejstarší spolek v obci. O rok později byla uspořádána slavnost svěcení ruční stříkačky a to 22. května 1899 a již 11. července 1899 se sbor zúčastnil prvního požáru v obci Korno.

Nově založený sbor zřizuje roku 1904 ochotnický sbor a půjčovnu knih. Ve stejném roce přistupují do sboru členové sousední obce Poučník a jsou členy až do zřízení samostatného sboru v roce 1937. Prvním starostou je J. Hlaváček, jednatelem Fr. Veselý. Po sloučení obcí Poučník a Budňany s osadou Krupná a Klučice v roce 1951 jsou ustaveny dvě požární jednotky Karlštejn I. a Karlštejn II. Předsedou požární jednotky je zvolen František Rejfíř, kterého vystřídal Antonín Melichar, poté Václav Dezort a Josef Bartoš. Velitelem jednotky se stal Josef Menger. Ke sloučení jednotek požární ochrany Karlštejn I. a Karlštejn II. v jednu jednotku došlo 19. února 1968.